Staff Brawijaya Mengajar adalah pengurus dari Unit Brawijaya Mengajar dan statusnya sebagai staff Eksekutif Mahasiswa (EM). Staff Brawijaya Mengajar selain melakukan pengajaran, bertugas juga mendampingi dan mengawasi Pengajar (Sobat Mengabdi) dalam setiap kali melakukan pengajaran, sebelum melakukan pengajaran staff Brawijaya Mengajar memberikan pengarahan kepada Pengajar (Sobat Mengabdi) setiap Kamis malam dengan tujuan agar pengajaran di hari itu berjalan dengan lancar.

Berikut adalah nama-nama dari Staff Brawijaya Mengajar :

NO. PENGURUS NAMA FAKULTAS/ANGKATAN
1. KETUA UNIT DHIYA HUSNA DININA FT/2015
2. WAKIL KETUA UNIT IBNU DHARMA NUGRAHA FP/2015
3. SEKRETARIS DIAN IZZATUL LAILA FPIK/2015
4. BENDAHARA LIDYA DESIEDERIA VOKASI/2016
5. AKADEMIK

EKA WULANDARI

MUHAMMAD YUSRIL WALUYO

ALEVAREZA DIPTA ARDANI

ADINDA KHOLIVIA R.

FKH/2015

FISIP/2016

FMIPA/2016

VOKASI/2016

6. EKSTRAKURIKULER

IRHAM ARDIANSYAH

LINGGA ADJIESHAKA PUTRA I.

FITROTUL AZIZAH

ANNUR FITRI FEBRIANTI

FP/2015

FP/2016

FTP/2015

FPIK/2016

7. HUMAS

RIZKY ERIK SETYAWAN

SHULHAN DARAJAT

FMIPA/2016

FISIP/2016

8. HRD

UMMI AMALINA PUTERI

INGGIT SETYO RINI

FP/2015

FILKOM/2015

9. DISKOMINFO

HAMZAH DZIKRI FADLIANSYAH

RIDWAN FAJAR WIDODO

MUHAMMAD MASDAR M.

NAWANGSASI TASYA SHAFIRA

FIB/2015

FILKOM/2015

FMIPA/2016

FH/2016

10. ASET DAN KEPUSTAKAAN

MADADINA NUR AMALINA PUTRI

QUR’AISYAH SETYAWATI

FIA/2015

FEB/2016

11. DANA DAN USAHA

AVICENNA NUR KASIH

TRIANA NOVALIA ARDIYANTI

FTP/2015

FMIPA/2016